Navigace

Obsah

Chráněná zvířata

Za kriticky ohrožené druhy zvířat se podle zákona O ochraně přírody a krajiny považují např. tyto:

Bělásek východní

b

Jasoň červenooký

j

Čolek dravý

čolek

Chrobák

c

Kudlanka nábožná

k

Medvěd hnědý

m

Netopýr velký

n

Orel skalní

orel

Rak říční

r

Sysel obecný

s

Užovka stromová

u

Zmije obecná

z