Navigace

Obsah

Fair trade

fair

Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby se uživili vlastní prací za důstojných podmínek. Fair trade je založen na partnerství mezi výrobci na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé.

Jak se můžeš zapojit?

Můžeš spotřebovávat výrobky fair trade, informovat o fair trade své známe, můžeš požádat o zařazení vzdělávání o fair trade do výuky, zapojit se do kampaní a mnoho dalšího. Velmi oceníme i dobrovolnické zapojení nebo finanční podporu.

WEBOVÉ STRÁNKY FAIR TRADE

FACEBOOK FAIR TRADE