Navigace

Obsah

Stonožka

„DĚTI S LÁSKOU – DĚTI ZA MÍR“

Hnutí „Na vlastních nohou“ je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v Kanadě zapustilo své kořeny. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa.
Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR.
Práce paní Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna.

ZŠ Npor. Loma Příbor – je zapojena do Hnutí na vlastních nohou – Stonožka.

Mgr. Ján Drtil, ředitel ZŠ Npor. Loma Příbor:

V roce 1997, kdy naši školu postihla záplava z okolních polí, jsme na obnovu zničené tělocvičny, tělovýchovného náčiní a telefonní ústředny získali stonožkovou pomoc 370 000,- Kč. Od té doby se snažíme toto hnutí podporovat a získávat finanční prostředky pro pomoc jiným. Letos již posedmnácté jsme organizovali stonožkové týdny. Žáci společně se svými učiteli vymýšleli své vlastní akce na podporu tohoto dětského humanitárního hnutí. Děti prvního i druhého stupně za pomoci rodičů připravily o přestávkách svačinky, v průběhu třídních schůzek byl v provozu stonožkový bufet. Žáci 9. ročníku zorganizovali turnaj ve floorbale pro své kamarády z 5.-6. tříd a potom i pro vyšší ročníky. Děvčata z 5. ročníku připravila pracovní dílnu, ve které se vyráběly ozdoby z korálků a tradičně proběhl bazar plyšových hraček, který pořádala třída 8.A. Společně se zaměstnanci všichni přispěli i finančně. Letos se podařilo získat 8 840,- Kč a za celou dobu od roku 1997 celková částka činí 289 096,- Kč. Všem žákům, učitelům i rodičům bych chtěl za podporu a pomoc Stonožce poděkovat.

stonožka