Navigace

Obsah

Dobrý anděl

andel

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

  • Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému. Zároveň mohou Dobří andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do Andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci. Dalšími možnostmi jsou platby přes internet, SMS T-Mobile, Raiffeisenbank, online – více informací: https://www.dobryandel.cz/jak-pomahat/.
  • Vždy první den v měsíci rovnoměrně rozdělíme všechny finanční prostředky přijaté v předchozím měsíci a ještě ten den je pošleme rodinám v nouzi.

 


DOBRÝ ANDĚL je unikátní systém, protože:

1. Rozděluje příspěvky do posledního haléře

Peníze od tisíců dárců, Dobrých andělů, přijaté v jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů.

2. Vidíte, komu pomáháte

Každý dárce, Dobrý anděl, má vlastní andělské číslo a heslo, které mu umožňuje přístup na jeho Osobní účet na www.dobryandel.cz. Na něm si může kontrolovat, jaká je aktuální výše jeho příspěvků. Dárce také vidí jména, adresy a životní příběhy lidí, kterým systém DOBRÝ ANDĚL doručuje jeho příspěvky.

3. Pomáhá pravidelně, každý měsíc

Systém DOBRÝ ANDĚL umožňuje tisícům dárců, Dobrých andělů, pravidelně každý měsíc finančně pomáhat stovkám rodin ve finanční tísni, kde otec, matka anebo některé z dětí trpí rakovinou nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním.


Komu je finanční pomoc určena:

DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do finanční tísně. Přehled onemocnění, při kterých pomáháme, je uveden v následující tabulce. U všech typů onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR, rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě a rodina se vlivem onemocnění ocitla ve finanční tísni. Specifické podmínky u některých typů onemocnění jsou uvedeny dále.

Diagnóza Časové omezení pomoci Další podmínky
Onkologické onemocnění dítěte 2 roky po ukončení akutní fáze léčby -
Onkologické onemocnění rodiče po dobu prac. neschopnosti nebo pokud byl přiznán invalidní důchod v souvislosti s onkologickým onemocněním -
Cystická fibroza max. do 18 let věku dítěte -
Svalové dystrofie Duchenne a horší typy max. do 18 let věku dítěte -
Epidermolysis Bullosa (nemoc motýlích křídel) max. do 18 let věku dítěte -
Crohnova nemoc max. do 18 let věku dítěte pomoc je poskytována pouze v akutní fázi nemoci
Chronická selhání orgánů dítěte max. do 18 let věku dítěte  
Závažné dědičné poruchy metabolismu max. do 18 let věku dítěte individuálně podle konkrétního případu a soc. situace rodiny
Ostatní závažná onemocnění max. do 18 let věku dítěte individuálně podle konkrétního případu a soc. situace rodiny

Kdo vybírá příjemce pomoci

Příjemce finanční pomoci vyhledáváme společně s odbornými lékaři a sociálními sestrami v nemocnicích. Závěrečný výběr příjemců provádí pouze lékař. Finanční pomoc od nás rodiny s dětmi dostávají již měsíc poté, co doručí vyplněnou žádost potvrzenou lékařem.

Nebojte se požádat o finanční pomoc

Rodiny s dětmi ve finanční tísni, kde otec, matka nebo dítě jsou onkologicky nemocní nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním, mohou požádat o pravidelnou finanční pomoc u některého ze spolupracujících odborných lékařů. Každá žádost je posuzována individuálně, na pomoc není právní nárok.   O doručení Žádosti o finanční pomoc můžete požádat i přímo:

  • poštou: DOBRÝ ANDĚL, Švédská  1010, 150 00  Praha 5
  • e-mailem: dobryandel@dobryandel.cz
  • telefonicky: 733 119 119

 

Právní forma:
DOBRÝ ANDĚL je nadační fond se sídlem: Švédská 1010, 150 00  Praha 5
založená dne 24. 8. 2011 Ing. Petrem Sýkorou, Janem Černým a Ing. Andrejem Kiskou
Registrován je od 15. 9. 2011 pod Spis značkou N 861. IČ: 24161501