Navigace

Obsah

Zahrada MŠ Frenštátské

mNávštěvní hodiny pro veřejnost

od 1. dubna do 31. října v pracovní dny od 16.00 do 19.hod.

• ve dnech pracovního volna od 9.00 hod.do 12.00, od 15.00 do 18.00 hod.

 

 Obecná ustanovení:

  1. Návštěvník je povinen řídit se ustanoveními návštěvního řádu a pokyny správce.
  2. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a vlastní bezpečnost.
  3. Vstup na zahradu je povolen pouze hlavním a vedlejším vchodem.
  4. Areál zahrady je přístupný dětem do 9-ti let za doprovodu dospělé osoby.
  5. Pobyt na dětských atrakcích je na vlastní nebezpečí. Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé zahradní prvky. Za bezpečnost dětí odpovídá dospělá osoba, která děti doprovází.
  6. Návštěvník je povinen opustit areál nejpozději při skončení návštěvní doby dle návštěvního řádu zahrady.
  7. Na provoz zahrady pro veřejnost dohlíží správce, jehož povinnosti jsou zakotveny v provozním řádu.
  8. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníka.

 

šve3

Na školní zahradě je zakázáno:

Důležitá telefonní čísla:

POLICIE 158

MĚSTSKÁ POLICIE 156

TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ 112

HASIČI 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155